Definitief Ontwerp fietsstraat Griftdijk Zuid en riolering Weverstraat.

Realisatie van de fietsstraat Griftdijk Zuid en de vervanging van de riolering in de Weverstraat.
In de bijlagen vindt u het definitief ontwerp van de fietsstraat en de riolering.
De bijlagen en nog meer informatie staat ook op de website http://www.nijmegen.nl/griftdijkzuid
Nieuw ten opzichte van de informatieavond is dat de riolering ook in het Molenpad vervangen gaat worden

Bijlage’s,

Definitief Ontwerp Fietsstraat Griftdijk Zuid

Definitief Ontwerp Riolering Weverstraat

Reactienota inloopavond Griftdijk Zuid Weverstraat 9 december 2015

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.