Agenda Wijkraadvergadering 4-2-2016 van 20.00-22.00u in de Ster te Lent

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

– welkom en terugblik op nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari voorzitter
– ingekomen stukken secretaris
– evaluatie Wijkraad 2015, plan voor 2016, inleiding voorzitter

– Verslag van werkgroepen
– verkeer Hotze
– Groen, recreatie, cultuur en Landschap Fred
– Ruimtelijke inrichting en ordening Ton
– Jeugd en Ouderen Hotze

Notulen Wijkraad 3 december 2015

– Rondvraag

Sluiting

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.