Agenda Wijkraadsvergadering Lent Locatie de Ster 8 maart 2018

Agenda Wijkraadsvergadering Lent
Locatie de Ster
Datum 8 maart 2018
Aanvang 20.00 uur

1. Opening en mededelingen
2. vaststellen agenda met mogelijke aanvullingen en punten door aanwezigen.
3. Ingekomen stukken
4. Inbreng van gemeentelijke organisaties, waaronder Wijkregisseur of Wijkmanager, opbouwwerk jeugd, SWT,STIP,Wijkagent, Deze keer hebben we twee projectleiders uitgenodigd om enige zaken te verduidelijken:
– Inrichting en verdere plannen met de Ovatonde en de Lentse plassen door Jurgen Hell.
– Plan Vossenpels. Verdere korte toelichting op ontsluiting en invulling van de groenekamers . Door Marian van Gerwen en Mathijs Lenis.
5. Na een korte pauze behandeling thema’s van de Wijkraad:
– Evenementen Jan Maassen
– Struinpad Turennesingel (Jan Maassen/Ton Pennings)
– Verkeer
– Carneval
6. Notulen 8 februari 2018
7. Actiepuntenlijst
8. Rondvraag en sluiting

Agenda Wijkraadsvergadering Lent Locatie de Ster 8 maart 2018 Word formaat

Agenda Wijkraadsvergadering Lent Locatie de Ster 8 maart 2018 PDF

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.