Agenda Wijkraadvergadering 1-9-2016 van 20.00-22.00u

Agenda Wijkraadvergadering 1-9-2016 van 20.00-22.00u

De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46

Voorzitter: Ton Pennings

 1. Opening
Welkom
Vacature secretaris
Notulist?
Toe te voegen agendapunten

2. Ingekomen stukken
– Uitnodiging van Gemeente Nijmegen voor overleg op 12-09-2016 over communicatie, status en rollen wijkraden, Platform e.a. participatieorganen binnen een wijk met de wethouders en voorzitters van de wijkraden in Noord.

3. Status rapportage lopende zaken:
– Werkgroep verkeer Joos Janssen, Hotze Bleeker
– Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap Ben Schilder (?)
– Werkgroep Ruimtelijke ordening Ton Pennings, Léonie Schuijt
– Werkgroep evenementen Jan Maassen
– Werkgroep Jongeren Hotze Bleeker, Léonie Schuijt
– Werkgroep ouderen Léonie Schuijt

4. Meldingen vanuit de gemeente Carline Westen en Inge van den Hoogen

5. Meldingen vanuit het sociaal wijkteam Paul Reuling.

6. Ontwikkelingen verondieping Lentse Plas, ontwerpnota Waterschap

7. Notulen Wijkraad d.d. 9-6-2016.

8. Rondvraag.

9. Sluiting. (+/- 22.00 uur)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.