Agenda Wijkraadvergadering: 12-5-2016 van 20.00-22.00u in de Ster.

Agenda Wijkraadvergadering: 12-5–2016 van 20.00-22.00u.

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Wim Prangen en Paul de Wit geven vanuit de gemeente ‘n update over voorgenomen plannen van de gemeente t.a.v. de tijdelijke huisvesting van woningzoekenden met ’n specifieke woonvraag. (20.15-20.45u.)

3. Studenten van de Minor Stad en Land van de Hogeschool Arnhem Nijmegen geven een presentatie over de op woensdag 20 april gehouden dorpsschouw in Lent.
( 20.45-21.05u.)

4. Terugkoppeling bezoek aan de Rekenkamer; Ton Pennings Leonie Schuijt.

5. Status rapportage lopende zaken:
Werkgroep evenementen: Jan Maassen. Vierdaagse, Giro Italia, acties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Werkgroep verkeer: verwoord door Joos Janssen.
Werkgroep Jongeren;
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap:
Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings.
Werkgroep ouderen; Leonie Schuijt. Beweegroute/Bloemenhof

6. Meldingen vanuit de gemeente: Inge van den Hoogen.

7. Meldingen vanuit het sociaal wijkteam: Paul Reuling.

8. Notulen Wijkraad 7-4-2016.

9. Rondvraag.

10. Sluiting. (22.00u.)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.