Agenda Wijkraadvergadering 3-3-2016 van 20.00-22.00u in de Ster te Lent

Agenda Wijkraadvergadering: 3-3-2016 van 20.00-22.00u.

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken. secretaris

2. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker:
Werkgroep Jongeren; crossbaantje
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank
Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings.
Werkgroep evenementen: Jan Maassen. Vierdaagse, Giro Italia,
Werkgroep ouderen; Leonie Schuijt.
Evaluatie Schouw: Carline Westen.

3. Wijkraad versus Gemeente Nijmegen.
Terugblik met daaruit het advies aan de gemeente; aktieve participatie in de werkgroepen.

4. Notulen Wijkraad 4-2-2016

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.