Agenda wijkraadvergadering 3-9-2015 in de Ster te Lent om 20u.

Let op: Locatie is veranderd vanaf heden vergaderen we in voorzieningenhart De Ster te Lent: vergaderzaal 1.46!!

 

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Status rapportage lopende zaken:
Acties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Lentmark.
Verontdiepen in de Groene Oevers. Wat zijn de volgende stappen van de gemeente.
Bijeenkomst statushouders Citadel. Stuk op de site zetten.
Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker:
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap. Fred Tank

3. Kern met Pit: stand van zaken. Leonie Schuijt:
Stadslab Nijmegen (Bram Lamberts)

4. Notulen Wijkraad 4-6-2015.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.