Agenda wijkraadvergadering 4-6-2015 in de Dorpsschuur te Lent om 20u.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Lentmark.
Verontdiepen in de Groene Oevers.
2de Citadel bijeenkomst Hof van Holland.
Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker.
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap.

3. Vraag van de Wijkraad aan Gemeente Nijmegen:
Wat verwacht men van de wijkraad? Concept brief bestuurders.

4. Kern met Pit: stand van zaken. (Patries Lessmann)

5. Speerpunten voor de komende tijd;
Jongeren: mededelingen
Ouderen: mededelingen

6. Nieuwe website, zijn er nog aanvullingen?

7. Notulen Wijkraad 7-5-2015.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

(heeft u problemen met printen maak er dan eerst een PDF van en print deze uit)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.