Agenda Wijkraadvergadering 5-11-2015 van 20.00-22.00u. in de Ster te Lent

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Werkbezoek van de gemeente op 13 november aan Lent.
Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker:
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank

3. Verondiepen in de Groene Oevers. Wat zijn de volgende stappen van de gemeente?
Jurgen Hell ( projectbegeleider Landschapzone/ De waaijer.) om uitleg te geven en om vragen te beantwoorden. 30min.

4. Presentatie wijkplan Lent: Inge van den Hoogen. 20min.

5. Presentatie Stip Noord door Marjo Scheffer. 20min.

6. Notulen Wijkraad 8-10-2015.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.