Agenda wijkraadvergadering 5-2-2015 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Voorstelrondje.

3. Status rapportage lopende zaken:
-Verkeerssituatie Verwondering.
-Wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
-Lentmark.
-Gaat en vervuild slib in de Groene Oevers?

4. Presentatie van Multifaceted identity of Lent door Rick Arendsen. (30min.)

5. Speerpunten voor de komende tijd;
-Jongeren: mededelingen.
-Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings brengt verslag uit selectie bijeenkomst.
-Vormen van ‘n werkgroep.
-Openbare ruimte:
Wijkraad Lent heeft zich in ‘n extra vergadering bezig gehouden met het ontwikkelen van ‘n visie. Hieruit is ‘n lijst met strategische aandachtspunten samengesteld die aan het college gestuurd is. Inhoudelijk verslag van Rob Stoof. Platform Waalsprong: mededelingen.

9. Notulen Wijkraad 8-1-2015.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.