Agenda wijkraadvergadering 5-3-2015 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Voorstelrondje en in gekomen stukken. Straatnaamgeving Stelt.

3. Status rapportage lopende zaken:
– Verkeerssituatie Verwondering.
– Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
– Lentmark.
– Informatieavond men gaat verontdiepen in de Groene Oevers? Hoe en waarmee?
– Klantenpanel Hof van Holland.

4. Vraag van de Wijkraad aan Gemeente Nijmegen:
– Wat verwacht men van de wijkraad?

5. Speerpunten voor de komende tijd;
– Jongeren: mededelingen.
– Ouderen: Kern met Pit. Vormen van ‘n werkgroep
– Mobiliseren van 30-50 jarige inwoners Lent : Verplaatsen van de wijkraadvergadering naar de Ster? ( intervieuw Lentse Lucht)

6. Notulen Wijkraad 5-2-2015.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.