Agenda Wijkraadvergadering: 7-4-2016 van 20.00-22.00u in de Ster

Agenda Wijkraadvergadering: 7-4-2016 van 20.00-22.00u.

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46


1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

Ingekomen stukken.

2. Update Statushouders/asielzoekers: door Sjon Debie (gemeente Nijmegen).

3. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Werkgroep evenementen: Jan Maassen. Vierdaagse, Giro Italia,
Werkgroep verkeer: verwoord door Joos Janssen. Manifest Dorpensingel
Werkgroep Jongeren; crossbaantje
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank
Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings.
Werkgroep ouderen; Leonie Schuijt. Beweegroute/Bloemenhof

4. Meldingen vanuit de gemeente: Inge van den Hoogen.

5. Meldingen vanuit het sociaal wijkteam/ STIP: Paul Reuling.

6. Notulen Wijkraad 4-2-2016 en 3-3-2016

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.