Agenda wijkraadvergadering 7-5-2015 De Dorpsschuur 20.00u.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Status rapportage lopende zaken:
– Gevaarlijke verkeerssituaties in Lent Werkgroep verkeer (Ingekomen mail)
– Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied. (brief van de gemeente).
– Lentmark.
– Verontdiepen in de Groene Oevers? Verslag?
– Citadel bijeenkomst Hof van Holland. Historische tuinen, het fort. Verslag?
– Uitnodiging om enquete in te vullen.
– Huisvesting Statushouders

3. Vraag van de Wijkraad aan Gemeente Nijmegen:
Wat verwacht men van de wijkraad? Wat zijn de antwoorden.
Mail Hans Kropman onderzoek door studenten HAN.

4. Deelname werkgroep invulling kade Veur-Lent. ( mail Fred)
Er gaat ‘n brief uit naar Rob Jaspers

5. Speerpunten voor de komende tijd;
– Jongeren: mededelingen.Multifunctionele jongeren voorziening aan de Ster.
– Ouderen: Kern met Pit. Hoe gaan we verder.
– Mobiliseren van 30-50 jarige inwoners Lent : Zoektocht nieuwe mogelijke werkgroepleden. Deelname aan de oeverspelen met ‘n stand van de Wijkraad Lent.

6. Nieuwe website, zijn er nog aanvullingen?

7. Notulen Wijkraad 9-4-2015.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.