Agenda wijkraadvergadering 8-1-2015 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Voorstelrondje.

3. Status rapportage lopende zaken:
– Verkeerssituatie Verwondering.
– Wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
– Lentmark.
– Huisvesting ouderen planningskader voor Nijmegen Noord. (toegezegd door wijkmanager)
– Glasbakken in Lent centrum.

4. Signalen uit de wijk:
– Gaat en vervuild slib in de Groene Oevers?
– Wat gebeurt er met Jan Linders

5. Financieel verslag/begroting 2014-2015; Fred Tank penningmeester.

6. Speerpunten voor de komende tijd;
– Jongeren:
– Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings brengt verslag uit.
– Openbare ruimte: Platform Waalsprong.
– Inrichting Mauritssingel.

9. Notulen Wijkraad 11-12-2014.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.