Agenda Wijkraadvergadering 8-10-2015 in de Ster te Lent van 20.00-22.00u.

Agenda Wijkraadvergadering 8-10-2015 van 20.00-22.00u.

Let op: Locatie is veranderd; vanaf heden vergaderen we in  De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Gaan we naar de Raad?

Update 50/50: Carline Westen.

Verontdiepen in de Groene Oevers. Wat zijn de volgende stappen van de gemeente?
Jurgen Hell ( projectleider Landschapzone/ De waaijer.) komt 5 nov om uitleg te geven en om vragen te beantwoorden.

Komst van statushouders: vanavond is er ‘n bijeenkomst van de gemeente en sociale partner.

Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker:
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank

3. Kern met Pit: stand van zaken.

4. Werkbezoek van de gemeente op 13 november aan Lent. Hoe gaan we als wijkraad hier gebruik van maken.

5. Notulen Wijkraad 3-9-2015.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.