Agenda wijkraadvergadering 9-4-2015 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

1.Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Uitleg mogelijke  huisvesting statushouders door
Dhr Sjon Debie en Mevr. Dorien Malawa-Wilson.

3. Status rapportage lopende zaken:
– Verkeerssituatie Verwondering.
– Verkeerssituatie Laauwikstraat ter hoogte van Schoolstraat. (Ingekomen mail)
– Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
– Lentmark.
– Terugblik informatieavond verontdiepen in de Groene Oevers? Verslag?
– Citadel bijeenkomst Hof van Holland. Historische tuinen, het fort.
4. Vraag van de Wijkraad aan Gemeente Nijmegen:
– Wat verwacht men van de wijkraad? Wat zijn de antwoorden

5. Speerpunten voor de komende tijd;
– Jongeren: mededelingen.Multifunctionele jongeren voorziening aan de Ster.
– Ouderen: Kern met Pit. Hoe gaan we verder.
– Mobiliseren van 30-50 jarige inwoners Lent : Introductie nieuwe mogelijke werkgroepleden.
– Verplaatsen van de wijkraadvergadering naar de Ster?

6. Nieuwe website, zijn er nog aanvullingen?

7. Notulen Wijkraad 5-3-2015.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.