Agenda Wijkraadvergadering: 9-6–2016 van 20.00-22.00u.

Agenda Wijkraadvergadering: 9-6–2016 van 20.00-22.00u.

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Terugkoppeling reactive van de Rekenkamer; Ton Pennings Leonie Schuijt.

3. Status rapportage lopende zaken:
Werkgroep evenementen: Jan Maassen. Vierdaagse, acties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Werkgroep verkeer: verwoord door Joos Janssen: parker-beleid en dorpensingel.
Werkgroep Jongeren;
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap:
Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings.
Werkgroep ouderen; Leonie Schuijt. Beweegroute/Bloemenhof

4. Meldingen vanuit de gemeente:

5. Meldingen vanuit het sociaal wijkteam: Paul Reuling.

6. Notulen Wijkraad 12-5-2016.

7. Rondvraag.

8. Sluiting. (22.00u.)

Fijne vakantie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.