Agenda Wijkraadvergadering Lent 14 september 2017 in de Ster

Agenda vergadering d.d. 14-09-2017 Wijkraad Lent
Datum en tijd : 14 september 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening
– Een speciaal welkom aan mevrouw Renske Helmer-Englebert, wethouder van o.a. wijkmanagement en aan onze nieuwe wijkmanager van Nijmegen Noord, Ed van Dael
– Korte voorstelronde
– Toe te voegen agendapunten en volgorde bepaling van agendapunten.

2. Samenwerking met gemeente Nijmegen
– Inhoud functies wijkmanager en wijkregisseur
– Samenwerking met de wijkraad en andere professionals (Sociaal Wijkteam, Stip, Opbouwwerk en wijkagent e.a.). Mevrouw Helmer komt vooral om te luisteren en is nieuwsgierig hoe het gaat met de wijkraad en alle partners. Op verzoek zal zij haar portefeuilles toelichten en vooral de samenhang (groen/bewegen/ontmoeten).

3. Samenwerking in het kader van burgerparticipatie
– Huidige positie wijkraad in Lent
– Positie klankbordgroepen, buurtverenigingen en community ‘s
– Wederzijdse verwachtingen
– Afspraken

4. Update meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
– Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent, opbouwwerk en SWT
– resultaten schouw 17 juni

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen

6. Toekomstige invulling secretariaat van de wijkraad

7. Inventarisatie bij de aanwezigen van inhoudelijke onderwerpen voor de komende wijkraadvergaderingen van 21.00 – 22.00 uur

8. Informatie uit de buurten

9. Voortgang Werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
Wie zijn de kartrekkers van de werkgroepen voor komende jaar?
– Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Dorpensingel en Vossenpels
– Sport en recreatie
– Onderwijs
– Evenementen
– Groen
– Zorg en Welzijn

10. Notulen en actielijst Wijkraad d.d. 2017

11. Rondvraag

12. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

De volgende openbare wijkraadvergadering is op 12 oktober in de Ster van 20.00-22.00 uur. zaal 1.46

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.