Agenda Wijkraadvergadering Lent 8 december 20.00u

Agenda Wijkraadvergadering Lent

Datum en tijd : 8 december 2016, 20.00u-22.00u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings

1. Opening
Welkom
Toe te voegen agendapunten en volgordebepaling agendapunten.

2. Toelichting project Ontmoetingsroute (Marjolein Thijssen HAN)

3. Ingekomen stukken en mededelingen
o.a. data vergaderingen 2017 en Nieuwjaarsreceptie

4. Meldingen vanuit de gemeente Inge van den Hoogen en/of
Resultaten schouw 2015 Carline Westen
Schouw 2017?
Ontwikkelingen fietsendiefstal en -stalling Station Lent
Vragen over onderwerpen m.b.t. wijkbeheer/wijkmanagement

5. Werkgroep Verkeer Joos Janssen, Hotze Bleeker
Inventarisatie huidige knelpunten met o.a.
– Brief bewoner verkeersveiligheid Visveld
– Ontwikkelingen Waalbrug/verkeersveiligheid fietsers

6. Meldingen vanuit welzijnsorganisaties Paul Reuling.
Werkgroep Jongeren Hotze Bleeker, Léonie Schuijt
Werkgroep Ouderen Léonie Schuijt en Tonnie de Krosse
Vragen over onderwerpen m.b.t. wijkopbouw/Stip en Sociaal Wijkteam

7. Status rapportage lopende zaken
7.1 Resultaten infoavond van 3/11 verondieping plassen Bas van Riet, Léonie Schuijt
Verdere acties.
7.2 Werkgroep Ruimtelijke Ordening / Infrastructuur Ton Pennings, Léonie Schuijt
– Ontwikkelingen Dorpensingel Charles Meijers
7.3 Ontwikkelingen Overlegorgaan Waalsprong Léonie Schuijt
7.4 Werkgroep Recreatie Cultuur en Landschap Ben Schilder (Historische Tuin)
Ton Pennings (Park Lingezegen)
7.5 Werkgroep Evenementen/Struinpad Jan Maassen
7.6 Projecten Léonie Schuijt
-Ontmoetingsroute
-Kunstroute
-Ideeëncompetitie

8. Vragen/informatie uit de buurten
Spoortunneltje Hoge Bongerd- Hof van Holland. Ton Pennings

9. Notulen Wijkraad d.d. 6 oktober 2016

10. Rondvraag

11. Sluiting. (+/- 22.30 uur).
Volgende wijkraadvergadering is op 9 februari om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2017: 20.00-22.00 uur in de Ster

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.