Agenda Wijkraadvergadering Lent 8 juni 2017 in de Ster

Agenda Wijkraadvergadering Lent

Datum en tijd : 08 juni 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening

– Welkom en eventueel korte voorstelronde
– Toe te voegen agendapunten en volgorde bepaling agendapunten.

2. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen

3. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties

– Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent, opbouwwerk en SWT
– Schouw 17 juni

4. Voortgang Werkgroepen, klankbordgroepen en projecten

(voor zover deze niet zijn besproken bij agendapunt 3)

– Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Dorpensingel
– Sport en recreatie
– Onderwijs
– Evenementen
– Groen
– Zorg en Welzijn: o.a. Vitaal Lent

5. Notulen en actielijst Wijkraad d.d. 2017

6. Rondvraag

7. 21.00 uur

Themaonderwerp: Ontwikkelingen rond park Lingezegen

8. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

De volgende openbare wijkraadvergadering is i.v.m. het zomerreces op 14 september om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster.
Indien noodzakelijk kan er een vergadering ingelast worden op 13 juli zelfde tijd en plaats voor werkgroepen of onverwachte zaken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.