Agenda Wijkraadvergadering Lent 9 februari 2017 in de Ster

Agenda Wijkraadvergadering Lent

Datum en tijd : 9 februari 2017 20.00u – 22.00u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings

1. Opening
– Welkom, m.n. de nieuwe Lentenaren die geïnteresseerd zijn in de wijkraad
– Voorstelronde
– Toe te voegen agendapunten en volgordebepaling agendapunten.
– Secretariaat

2. Ingekomen stukken en mededelingen
– Beëindiging Platform Waalsprong
– Miniconferentie Voorzieningharten (o.a. de Ster)
– Brief dhr. IJzendoorn (Hof van Holland)
– Gemeente: Visie Wonen en Zorg
– WOW Leefbaarheid Rijk van Nijmegen in Brebl
– Provinciale subsidies.

3. Werkgroep Verkeer Joos Janssen, Hotze Bleeker
Wijkagent Pim Lammerinks

4. Meldingen vanuit de gemeente Inge van den Hoogen en/of
Resultaten schouw 2015 Carline Westen
Schouw 2017
Ontwikkelingen Jan Linders
Vragen over onderwerpen m.b.t. wijkbeheer/wijkmanagement
Zie ook onderwerpen uit punt 7

5. Meldingen vanuit welzijnsorganisaties Paul Reuling.
Werkgroep Jongeren (crossbaan) Hotze Bleeker, Léonie Schuijt
Werkgroep Ouderen Léonie Schuijt en Tonnie de Krosse
Vragen over onderwerpen m.b.t. wijkopbouw/Stip en Sociaal Wijkteam

6. Status rapportage lopende zaken
6.1 Resultaten infoavond van 3/11 verondieping plassen Bas van Riet, Léonie Schuijt
Informatie klankbordgroep
6.2 Werkgroep Ruimtelijke Ordening / Infrastructuur Ton Pennings, Léonie Schuijt
– Ontwikkelingen Dorpensingel Charles Meijers
6.3 Overlegorgaan Beheer Waalsprong Léonie Schuijt
6.4 Werkgroep Recreatie Cultuur en Landschap Ben Schilder (Historische Tuin)
Ton Pennings (Park Lingezegen)
6.5 Werkgroep Evenementen Jan Maassen
6.6 Projecten Léonie Schuijt
-Vitaal Lent
-Ontmoetingsroute
-Ideeëncompetitie

8. Betekenis van de participatie voor Lent

9. Notulen Wijkraad d.d. 8 december 2016

10. Rondvraag

11. Sluiting. (+/- 22.00 uur).
Volgende wijkraadvergadering is op 9 maart om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.