Brief / uitnodiging aan B en W

Lent: 22-6-2015

Aan: de Raadsleden en Bestuurders van de Gemeente Nijmegen

Betreft: uitnodiging bijwonen van de openbare vergadering op 3 september a.s. van de Wijkraad Lent

 

Geachte dames en heren,

Wijkraad Lent nodigt u bij deze uit voor de eerstvolgende vergadering in het nieuwe seizoen op donderdag 3 september om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Ster. Uw aanwezigheid hierbij zal zeer op prijs worden gesteld. Hieronder lichten wij graag onze beweegreden toe om u deze uitnodiging te sturen.

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering is : Wat is de functie van de huidige wijkraad, hoe is de communicatie en wat is de bijdrage van de Wijkraad Lent binnen alle ontwikkelingen in Nijmegen Noord, toegespitst op Lent.

Als nieuw bestuur van Wijkraad Lent zijn wij inmiddels zo’n negen maanden in functie. Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd. Door nauwe betrokkenheid met de bewoners en een open structuur, kunnen wij onze functie op een juiste wijze vervullen. Wij zijn van mening dat schakelen met u als raadsleden en bestuurders van de gemeente Nijmegen hierbij essentieel is. Echter, u heeft nog niet laten blijken dat wij hiermee op een lijn zitten. Vragen als: ‘Wat verwacht de gemeente Nijmegen van de Wijkraad Lent en wat kunnen wij van de Gemeente Nijmegen verwachten?’, zijn nog niet concreet beantwoord.

Ook op vragen aangaande situaties en ontwikkelingen binnen Lent worden antwoorden niet of niet duidelijk door de betreffende gemeentelijke afdelingen gegeven. Recente voorbeelden zijn de kwesties rondom het wandelpad en hondenuitlaat-pad bij Plant je Vlag en de verkeersveiligheid in Lent. Door de leden van de wijkraad wordt dit wachten op oplossingsgerichte antwoorden als weinig opbouwend ervaren en er ontstaat twijfel of de gemeente de wijkraad wel serieus neemt.

In aansluiting op bovenstaande is besloten u deze uitnodiging te sturen. In dit prachtig gebied in ontwikkeling, waar nog zoveel besluiten moeten worden genomen en waarbij participatie van de bevolking wordt gevraagd en wordt verwacht, hoort u als bestuurders en raadsleden een actieve rol te spelen. Daarom vertrouwen wij erop dat u aanwezig zult zijn tijdens de eerste vergadering in het nieuwe seizoen op donderdag 3 september 2015 om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Ster in Lent. Wij zullen een oproep doen aan de Lentse inwoners om aanwezig te zijn en ook de Gelderlander is hierbij te gast.

De wijkraad heeft het contact met de politieke vertegenwoordigers en bestuurders tijdens onze bijeenkomsten steeds als bijzonder prettig ervaren en wil graag in het nieuwe seizoen op een open en informatieve wijze deze samenspraak voortzetten. Tot 3 september.

Vriendelijke groeten,

Namens de Wijkraad Lent,

Ton Pennings, voorzitter.

Patries Lessmann, secretaris.

Graag vernemen wij van U of U aanwezig zult zijn via mail: patrieslessmann@hotmail.com

Ivm grote vergaderzaal zaal.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.