De gemeenteraad hoort graag van u (als inwoner dan wel vertegenwoordiger van een organisatie)

Ontvangen mail,

Beste Nijmegenaar,

 

De gemeenteraad hoort graag van u (als inwoner dan wel vertegenwoordiger van een organisatie) hoe u tegen de plannen over de (nabije) toekomst van Nijmegen aankijkt. Deze plannen staan verwoord in de Zomernota. Welke suggesties wilt u de gemeenteraad meegeven, welke opmerkingen? Woensdag 15 juni 2016 organiseert de gemeenteraad hier een bijeenkomst voor die geheel gewijd is aan uw wensen. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in het Stadhuis. Wilt u laten weten via griffie@nijmegen.nl of (024) 3299030 als u mee komt praten en bij welk thema (zie hieronder) u wilt aansluiten?

Het programma van die avond:
19.00 Plenaire aftrap door plv. voorzitter gemeenteraad, Kristie Lamers.
19.05 Per thema in groepjes ideeën/wensen bespreken.
19.50 Formuleren wensen op flip-over. Wensen mogen tegenstrijdig zijn
20.00 Afsluiting en mogelijkheid om bij andere groepen/thema’s te kijken en van gedachten te wisselen
20.30 Einde

Wat is de Zomernota?
In de Zomernota kijkt het college vooruit naar de opgaven voor de komende jaren, wordt de voortgang van de plannen uit het coalitie-akkoord geschetst. Ook staat beschreven wat het college verder van plan is, wat de prioriteiten zijn en hoe het geld verdeeld wordt. De gemeenteraad neemt op 6 juli een besluit over de Zomernota. Maar voordat het zover is, wil de raad eerst weten wat u, als inwoner of betrokken organisatie, van de plannen vindt. Aan verschillende gesprekstafels gaan raadsleden, fractievolgers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties met elkaar in dialoog over diverse thema’s uit de Zomernota: Zorgzame stad, Woon- en groeistad, Stad die werkt en leert, Duurzame Stad, Stad in de regio en Bruisende Binnenstad.

 

NB Meer informatie op vindt u via http://www2.nijmegen.nl/content/1714581/zomernota_2016. Vanaf 8 juni vindt u op http://zomernota.nijmegen.nl/ de Zomernota. Nu staat daar nog de versie van 2015

 

Met vriendelijke groet,

 

Raadsgriffie gemeente Nijmegen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.