Gesprek met Wethouder Velthuis op 17-11-2015

Op 17 november 2015, hebben Ton Pennings en Jan Maassen een gesprek gehad met wethouder Velthuis i.v.m. het verdwenen wandelpad/honden loslooppad, langs de Turennesingel.

De wethouder heeft de toezegging gedaan dat er een pad wordt aangelegd in het talud, langs het water, parallel aan het stuk pad dat in januari 2015 is verwijderd. Hij noemt het een struinpad. Dit pad zal wel schuin komen te liggen, maar minder schuin dan de helling van het talud. Zijn idee was om dit pad maar 1m breed te maken. Wij hebben duidelijk gemaakt dat een minimale breedte van 2m toch wel een vereiste is om bijv. 2 kinderwagens elkaar te late passeren. Ook vinden wij dat op dit pad een grind verharding moet worden aangebracht, anders kan dit pand tussen oktober en april niet worden gebruikt.

Ook het Waterschap gaat van dit pad gebruik maken voor onderhoud werkzaamheden.

Helaas wordt dit pad geen honden losloop pad. Enerzijds omdat het Waterschap hier tegen is, omdat dit pad lager komt te liggen dan het oorspronkelijke pad en de honden dus dichter bij het water zijn.

Vogel en hondenpoep zullen, volgens het Waterschap, de kwaliteit van het zwemwater van de Lentse plas negatief beïnvloeden.

Anderzijds om er voor te zorgen, dat de honden weg blijven uit de achtertuinen van de nieuwe bewoners.

Jan Maassen heeft hier tegen geprotesteerd, omdat de gemeente in het verleden over hondenvoorzieningen toezeggingen en beloftes heeft gedaan.

Van het ontstaan van de hondenlosloopgbieden en renveldjes had de wethouder geen kennis en Jan Maassen heeft in het kort een historisch overzicht gegeven over het ontstaan en voorwaarden voor honden losloop gebieden en honden renveldjes.

De plannen worden verder uitgewerkt en begin volgend jaar zullen deze aan alle betrokkenen worden gepresenteerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.