Informatieavond over de voorgenomen huisvesting van statushouders aan de Griftdijk Noord 16

De gemeente heeft omwonenden per brief uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 juni 2015 in het Citadel College locatie:Ā Griftdijk Noord 9A Lent

Wethouder Frings licht de plannen toe. Het gesprek gaat ook over hoe we deze mensen samen welkom kunnen heten in Nijmegen en een tijdelijk thuis kunnen bieden aan de Griftdijk Noord, totdat er definitieve woonruimte voor hen is gevonden.

Let op: in de uitnodiging is per abuis een verkeerd adres genoteerd. De juiste locatie voor de informatieavond is Griftdijk Noord 9A (niet de vestiging Dijkstraat).

Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Nijmegen via deze link

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.