Informatieavond wegenstructuur oostflank Waalsprong

Welkom inwoners van Lent!

Via een facebookpagina en de website van de Lentse Lucht willen wij als wijkraad en betrokken inwoners, jullie graag via één gemeenschappelijk platform informeren en betrekken bij de acties van de komende tijd m.b.t. de leefbaarheid in Lent (specifiek gericht op de Lentse verkeerssituatie: de huidige en toekomstige verkeersafwikkeling van het eigen woonwerk-verkeer en het doorgaande sluipverkeer uit de omstreken). Het gaat ons om veiligheid en een gezond leefklimaat voor alle Lentenaren, jong en oud, schoolgaand, sportend en werkend.

Onlangs is duidelijk geworden dat de gemeente Nijmegen de Dorpensingel als een (financieel) onuitvoerbaar plan ziet, terwijl er een raadsbesluit, genomen in 2011 ligt, dat steeds door B&W uitgesteld is. Dit niet uitvoeren van een democratisch raadsbesluit heeft nu en zal in de toekomst grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid (sluip)verkeer in/door Lent, zeker als Lent verder uitgebreid wordt. Dit is onacceptabel. Wij hebben dan ook een gemeenschappelijk doel gesteld: Een leefbaar Lent en dus géén doorgaand verkeer in Lent-Oost.

We zijn het ook allen eens over de beste oplossing voor dit probleem:

Het aanleggen van de Dorpensingel en het daar onlosmakelijk mee verbonden knippen/knijpen/belemmeren van het doorgaande verkeer van de Vossenpelssestraat.

Op buurt- of straatniveau zijn er misschien nog andere subdoelen of aandachtspunten, maar Lent als geheel moet dit doel en deze oplossing voortdurend benadrukken, ondanks alle tegenwerpingen van de gemeente. We moeten er voor waken om niet tegen elkaar te worden uitgespeeld, we moeten elkaar niet tegenspreken, maar de handen ineen slaan en samen optrekken voor het belang van heel Lent: een gezonde, veilige en dus leefbare omgeving voor ons allen.

We hopen dat jullie deze pagina (en/of de informatie en acties) zoveel mogelijk delen met jullie buurtgenoten, vrienden en familie in Lent.

Onderstaande Facebooklink dient als platform van waaruit de inwoners van Lent kunnen worden geïnformeerd en gemobiliseerd.

https://www.facebook.com/actiegroeplent 

Bewonersbrief bijeenkomst 24 mei oostflank versie VN 2 (3)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.