Ingekomen mail gemeente Nijmegen betreffende wandelpad langs Turennesingel

Geachte heer Maassen,
 In uw mail van 13 september jl. geeft u een paar punten aan:
 1.       U vindt het onhandig dat het besluit om het wandelpad aan het openbaar verkeer te onttrekken in de zomerperiode is genomen.
2.       Toezeggingen over een halfverhard struinpad van voldoende breedte
3.       En u verwacht een uitnodiging voor het totale plan voor de openbare ruimte
 Met deze mail beantwoord ik de punten die u noemt.
 1.       De procedure.
Degenen die de zienswijze hebben ingediend, zijn door de griffie uitgenodigd om in te spreken bij de gemeenteraad. Van deze mogelijkheid hebben ze gebruik gemaakt. Ook zijn ze schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. Dit is een proces dat gangbaar is binnen de gemeente Nijmegen.
 2.       Het pad zelf
Zoals eerder aangegeven komt er een “struinpad” waarin het waterschap in noodgevallen gebruik kan maken voor onderhoud. Onderhoud gebeurt normaliter vanuit het water. Zoals gezegd wordt dit een “struinpad” en dit is niet gemakkelijk toegankelijk. Het onderhoud van dit gedeelte zal via een participatieovereenkomst met de bewoners worden vastgelegd.
 3.       Afronding plan voor de openbare ruimte
Aan de plannen worden nu de laatste wijzigingen doorgevoerd. Indien ze klaar zullen ze worden gepresenteerd door de verschillende wijkverenigingen  voor hun wijk. De wijkraad wordt hiervoor uitgenodigd.
 Ik ga er vanuit hiermee uw vragen beantwoord te hebben.
 Met vriendelijke groet,
 Bert Velthuis
Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en Cultuur
 Gemeente Nijmegen | Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP | Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
cid:image002.gif@01CF8EBC.214CC970

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.