Inzet Buurtsportcoaches Gemeente Nijmegen

Geachte sportaanbieder / beste partner,

Per september heeft de gemeente Nijmegen de inzet van de buurtsportcoaches (BSC) anders ingedeeld.
Binnen een stadsdeel is er één buurtsportcoach gericht op de wijk(en) en is er één buurtsportcoach gericht op de verenigingen. Binnen Nijmegen Noord, Oost, Stadscentrum zijn dat Ron Janshen (BSC wijk) en Linda Mekkelholt (BSC vereniging).
In grote lijnen betekent dit dat Ron Janshen zich voornamelijk richt op de verbinding tussen de sport- en beweegsector met andere partners in het sociale domein (bijv. welzijn, onderwijs, zorg, etc.). Daarnaast kan hij aan de slag met initiatieven die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de stimulans tot meer bewegen. Linda werkt meer vanuit de sportaanbieder als basis. Zij kan sportverenigingen gedurende een aantal maanden ondersteunen op vraagstukken als ledenwerving, beleid, vrijwilligersproblematiek, etc..

De totale inzet van de buurtportcoaches (stadsbreed) hebben wij hieronder ook toegevoegd.
Mochten jullie kansen, mogelijkheden zien vanuit jullie organisatie/vereniging ten aanzien van bovenstaande, schroom dan niet contact op te nemen met een van ons.

Wij zien uit naar jullie ideeën om de betreffende stadsdelen een sportieve impuls te geven.

Linda Mekkelholt (verenigingen) l.mekkelholt@nijmegen.nl / 06 – 46919712
Ron Janshen (wijk) r.janshen@nijmegen.nl / 06 – 11473611

Stadsbrede inzet:

Ferry Greevink (talent)
Erik Groenen (sportplezier/voetbal)
Justin Ingelse (aangepast sporten)
Arno Vloet (maatschappelijk betrokken club)
Glenda Jansen (sociale wijkteams)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.