Manifest “DORPENSINGEL MOET ER KOMEN”

Al jarenlang probeert Lent de verkeersintensiteit in woongebieden te verlagen en doorgaand verkeer vanuit en naar Lingewaard te voorkomen.
Dit streven heeft uiteindelijk geresulteerd in het raadsbesluit van 6 juli 2011 waarin is besloten tot:
● Het aanleggen van de Dorpensingel (een directe verbinding tussen Bemmel en de Ovatonde)
● Het onmogelijk maken van sluipverkeer door de Vossenpelssestraat.

Het is nu bijna 5 jaar later en ondanks een convenant met Lingewaard en het feit dat beide gemeenten al geld hebben geïnvesteerd en gereserveerd voor de aanleg, ligt de focus van het college niet meer bij de Dorpensingel.
Als excuus wordt door het college aangevoerd dat er nog een tekort is van 2 miljoen Euro. Het is niet bekend wat het huidige college heeft ondernomen om dit relatief overzichtelijke bedrag te verwerven.

Met onvoorstelbaar gemak legt het college het raadsbesluit en de Dorpensingel naast zich neer en meent zich te moeten richten op slecht doordachte alternatieven als de Ressensestraat (een schending van beschermd dorpsgezicht) of het doortrekken van de Vrouwe Udasingel (voorbijgaand aan de uitdrukkelijke wens van Lent om het sportpark Vossenpels niet aan te tasten).

Het is volstrekt onduidelijk wat het huidige college heeft ondernomen om het raadsbesluit van 2011 ten uitvoer te brengen. Gebrek aan daadkracht door politieke onwil speelt daarbij een grote rol.

De aanleg van de Dorpensingel is en blijft de beste oplossing:
● Bestaande woonwijken, een historische kern, scholen en sportverenigingen worden niet geconfronteerd met een plotselinge toename van de verkeersdruk.
● Het is de meest ideale directe verbinding met Nijmegen die Lingewaard zich wensen kan.
● De verkeersafwikkeling rondom de ovatonde kan fatsoenlijk worden afgerond en dit zal een positieve invloed hebben op de doorstroming van het gebied en dus op het algehele economische klimaat van de regio. Ook aan ondernemers (zoals Cinemec) is de Dorpensingel reeds toegezegd.
● Al jarenlang wordt aan nieuwe bewoners (bijvoorbeeld in Plantjevlag) beloofd dat de Dorpensingel zal worden aangelegd en dat het doorgaand verkeer zal worden geweerd en dit is ook terug te vinden in bestemmingsplannen.
● Het feit dat de provincie de Dorpensingel al heeft opgenomen in de investeringsagenda mobiliteit is een teken dat aan nut en noodzaak niet getwijfeld hoeft te worden.
● Het dossier is ambtelijk vrijwel rond en er is geen tijd te verliezen omdat met de aansluiting van de verlengde Turennesingel op de Waalbrug een beduchte sluiproute is ontstaan.
● Er is al jarenlang draagvlak in Lent voor de aanleg van de Dorpensingel, er is geen enkele noodzaak om plotseling andere alternatieven te onderzoeken.

Wij roepen het college en de gemeenteraad van Nijmegen op om:
● Onverwijld vast te houden aan de uitvoering van het raadsbesluit van 6 juli 2011, dus aan de aanleg van de Dorpensingel, en niet verder te werken aan onzinnige alternatieven als Ressensestraat of Vrouwe Udasingel.
● Er alles aan te doen om sluipverkeer via de Vossenpelssestraat te voorkomen.
● De resterende 2 miljoen te zoeken om voor altijd een einde te maken aan dit lang slepende dossier.
● Zich standvastig op te stellen naar Lingewaard en het convenant met hen verder tot uitvoer te brengen.

Lent is vóór de aanleg van de Dorpensingel !

Dit manifest wordt ondersteund door:
Wijkraad Lent
Verkeersgroep “ het Lentse Draagvlak”
Lentse leden van “Platform Waalsprong”
Ondernemersvereniging
Voetbalvereniging DVOL
Tennisvereniging LLTV
Damclub Lent
Bewonersgroep “Handen af van sportpark Vossenpels”
Bewonersgroep “Plantjevlag”
Bewonersgroep “Belang Stelt”
Bewonersgroep “Flotust” (Floralaan, Tuinstraat, Steltsestraat)
Basisschool De Verwondering
Basisschool Het Talent
Basisschool De Geldershof

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.