Mededeling van de voorzitter

Mededeling van de voorzitter:

Met onmiddellijke ingang treed ik af als voorzitter en bestuurslid van de Wijkraad Lent.

Ik liep al een poosje rond met het idee, omdat de functie mij steeds meer tijd en energie kostte. Recente gebeurtenissen deden mij besluiten om eerder af te treden.

Als je met plezier en op basis van vertrouwen je werk kunt doen, put je daar weer nieuwe energie uit. Dat was de laatste tijd niet meer het geval.

Ik zal de lopende zaken zo snel als mogelijk overdragen aan een nieuwe voorzitter. Voorlopig begrijp ik dat het bestuurslid Laurens Vreugdenhil als contactpersoon op zal treden .

Vanaf dit moment zal ik nergens en helemaal geen activiteit meer ontplooien voor de Wijkraad.

Ook zal ik me naar buiten onthouden van verder commentaar of toelichting op mijn aftreden.

Het is mooi geweest, na 5 moeizame jaren, waarin ik met name me inzette voor de belangen van alle Lentenaren.

Ergens voel ik me opgelucht, en besef ik dat ik mijn tijd en energie ook heel zinvol op een andere wijze kan gaan besteden.
Ik wens mijn opvolgers veel succes en vooral plezier in hun werk.

Tot slot wens ik alle Lentgenoten voor de toekomst het beste.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.