Notulen wijkraad vergadering 4-6-2015 in de Dorpsschuur te Lent

Notulen wijkraadvergadering 4-6-2015

De Dorpsschuur 20.00u.

Aanwezigen: Kim Hanecs, Daniel Hanecs, Willy Edelijn, Dennis Grijn, Jan Maassen, Kim Klein Gunnewiek, Nico Weel, Carline Westen, Pim Lammerinks, Jan Rikken, Henri Pollaert, Hotze Blekker, Yannick Sonne, Ton Pennings, Leonie Schuijt, Patries Lessmann.

Afwezig met melding: Fred Tank

1 Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2 Status rapportage lopende zaken.
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Er is ‘n uitnodiging gekomen van wethouder Bert Velthuis om 7 juni te komen praten over het onderwerp.
De brief zal op de website komen. Jan Maasen en Ton Pennings zullen na het gesprek de inhoud terugkoppelen.
Er wordt geadviseerd om niet akkoord te gaan met ‘n blijvende verwijdering; het pad staat op alle kaarten/tekeningen aangegeven.
Lentmark.
Verontdiepen in de Groene Oevers.

2 de Citadel bijeenkomst Hof van Holland; 3 verschillende ontwerpen.
Stedelijke bebouwing; 4900woningen.
Functionele bebouwing; 2800 woningen (vinex-achtig)
Dorpse bebouwing; 2300 woningen.
Hotze attendeerde de werkgroep om zeker niet de jongeren te vergeten in de planning. Er komt ‘n winkelcentrum dat heel Lent zal moeten voorzien.

Werkgroep verkeer.
Ton Pennings spreekt namens Joos Jansen over het verleggen van de busbaan.
Niet meer over de Frankrijkstraat en langs de verwondering, maar naar het eiland en daar keren en de zelfde route terug. Ouderen en mensen met kleine kinderen komen zo niet dicht bij het Thermion.
De werkgroep houd ‘n inventaris wat andere groepen doen op het gebied van Verkeer:
Platvorm Waalsprong ( macro-nivo)
Lents draagvlak.
Verkeersgroep Wijkraad (micro-nivo)

Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap.
Fred Tank is vanwege de avondvierdaagse afwezig.

3 Vraag van de Wijkraad aan Gemeente Nijmegen.
Wat verwacht men van de wijkraad? Concept brief bestuurders.
Reacties op de brief:
Wijkbeheerders zien de brief als ‘n aanval, terwijl hun intentie toch goed is. Onduidelijkheid ligt niet aan hen.
De indeling is wat ongelukkig, eerst komen met de uitnodiging daarna de rede daarvoor.
Vraagstelling moet duidelijker, minder algemeen, voorbeelden geven.
Misschien is het goed de doelstelling van de wijkraad als leidraad te nemen.
Krijgt men niet de juiste antwoorden of zelfs geen dan er als Wijkraad meer boven op zitten.
Leonie Schuijt, Kim Hanecs en Patries Lessmann schrijven ‘n nieuwe brief en die wordt verstuurd na lezing door de voorzitter.

4 Kern met Pit. stand van zaken. (Patries Lessmann)
Het advies van NHM is het eindresultaat overhevelen naar 2016.
Nu ‘n werkgroep samenstellen om het plan aan te passen ( Kim en Daniel Hanecs melden zich aan ) Ook fysiotherapeut
Er gaat ‘n vraag uit naar Arcadis om ‘n civiel technisch bestek en begroting te maken van het nieuwe plan.
Financieen rondkrijgen door het benaderen van de Gemeente, van der Valk, Vrienden van St. Jozef, crowdfunding Lent/ Nijmegen, Kunstbeleid Nijmegen.
Dennis Grijn (journalist) geeft aan ‘n stukje over het dorpsplein; Kern met Pit in de Gelderlander te zullen zetten.

5 Speerpunten voor de komende tijd.
Jongeren: mededelingen
Ouderen: mededelingen

6 Nieuwe website, zijn er nog aanvullingen?
De data voor de vergaderingen moeten aangevuld worden.

7 Rondvraag
Er komt ‘n wandelroute om de begraafplaats. (Carline Westen)
In het Spiegelbos overweegt men ook ‘n hondenlosloopgebied voor honden onder appèl.
Misschien is het handig om tijdens de Wijkraad vergaderingen ‘n grote plattegrond van het gebied op tafel te leggen zodat nieuwkomers kunnen zien over welk gebied er gesproken wordt. ( Daniel Hanecs)

8 Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.