Parkeren Hoge Bongerd/Witte Huis Lent

Deze zaak loopt als sinds 2013

Collegevoorstel C20150317o_3.01 Parkeren Hoge Bongerd Het Witte Huis Lent,

Samenvatting,

In het verlengde van alle projecten rond Hoge Bongerd is de MB10, Ben van Gelder, 9208 parkeerproblematiek in de wijk een groter wordend probleem gebleken.
In de diverse communicatiemomenten tijdens en na de realisatie van Datum ambtelijk voorstel verschillende projecten is dit ook door de omwonenden naar voren 10 maart 2015 gebracht. Bij de raadsbehandeling de dato 2 oktober 2013 van het Registratienummer bestemmingsplan Hotel van de Valk heeft dit geleid tot de aangenomen 15.0002577 motie ‘Ontdek je plekje in Knoop Lent’. Dit voorstel gaat in op de achtergronden en voorziet in een antwoord op de motie.
Dit voorstel voorziet in het opstarten van een traject waarbij de buurt zich uiteindelijk zelf kan uitspreken of betaald parkeren op voldoende draagvlak kan rekenen om de leefbaarheid in het gebied terug te brengen.

Het volledige voorstel is via deze link te downloaden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.