Persbericht mbt Wandelpad

Bericht mbt wandelpad, hondenloslaatgebied Turennesingel.

Dinsdagmiddag hadden we (Jan Maassen en ondergetekende) een gesprek met Wethouder Veldhuis, met de bedoeling om alsnog te proberen in een laatste ultieme poging, de wandelpadvoorziening aan de oostkant van de Turennesingel  te proberen veilig te stellen voor de toekomst.

Na een jaar van protesten tegen het ruineren van dit pad, waarbij de Wijkraad samen met de hondenbezitters optrok, is het goed te melden dat we in goed overleg alsnog tot een redelijke oplossing zijn gekomen.

Tussentijdse gesprekken, waarbij de gemeente de ontstane situatie en mogelijke oplossingen met het Waterschap besprak, maar ook de gesprekken die de Wijkraad voerde met de bewonersgroepen,  waaronder “Plant je Vlag” en hondenbezitters leidden tot een redelijk compromis.

Het belangrijkste is, dat de wandelpad-voorziening blijft en in de vorm van een , zoals de Wethouder dat noemt “struinpad” voor het deel dat grenst aan de drie bouwkavels, verlaagd in het talud wordt aangelegd. Omdat, ivm stringente eisen van het Waterschap, hier geen loslopende honden mogen worden toegestaan, die mogelijk het water kunnen vervuilen, zal voor dit deel van het pad een verplichting komen, dat uitsluitend honden aan de lijn, worden toegestaan.  Hiermede wordt tevens veiliggesteld dat de Lentse Plas een mooi zwem- en waterrecreatiegebied wordt, aldus de wethouder.

Verder is door de gemeente toegezegd dat ook de wandelpadvoorziening aan de andere zijde ten zuiden van de rotonde  tussen Steltsestraat en Turennesingel in ere wordt hersteld.

Hiertoe worden plannen gedetailleerder uitgewerkt. Deze plannen zullen door de gemeente in de eerste Wijkraadvergadering van het nieuwe jaar nader worden toegelicht.

Al met al, kunnen we concluderen dat we door kritisch maar ook meedenkend te ageren tegen het vernielen van een prachtig wandelpad hebben bereikt dat deze openbare voorziening deels functioneel wordt hersteld. Als kers  op de taart werd door de Wethouder tevens toegezegd dat er voor de wandelaars een paar extra bankjes zullen worden geplaatst.

Lent, 18 november 2015

AA Pennings

Voorzitter Wijkraad Lent

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.