Project fietsendiefstal station Lent

Ingekomen mail met support van de wijkraad.

Beste heer Pennings en leden van de wijkraad,

Mijn naam is Robin Janssen, ik ben een student aan de politieacademie en werkzaam in Nijmegen.

Om mijn opleiding met goed gevolg af te kunnen ronden moet ik een project opzetten in het kader van Gemeenschappelijke Veiligheidszorg.

Ik heb hiervoor de problematiek fietsendiefstal gekozen bij het treinstation in Lent. Uit cijfers is namelijk gebleken dat het aantal diefstallen sterk is toegenomen sinds de opening van het nieuwe station in juli 2013.

Mijn vraag aan de wijkraad de volgende: In hoeverre ervaren de inwoners van Lent de diefstallen rondom het station als een veiligheidsprobleem en wat zouden ze graag zien om deze diefstallen te voorkomen/ verminderen?

Ik ben erg benieuwd naar de mening van de inwoners van Lent en zal dit zeker meenemen in de overleggen met andere ketenpartners om de situatie rondom het station te kunnen verbeteren.

Met vriendelijke groet,

*Robin Janssen*

Aspirant

Politie | Eenheid Oost l District Gelderland Zuid I Team Nijmegen Noord

Stieltjesstraat 1, 6511AB Nijmegen

Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen

T 09008844

E robin.r.janssen@politie.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.