Reactie per mail van Wijkraad betreffende het zwemwaterprofiel

Zoals jullie weten is na een door De Wijkraad geinitieerde info-avond
over de voorgenomen verondieping van de Lentse Plas, door de gemeente
Nijmegen toegezegd dat ze zouden gaan voor Zwemwater. In dat kader
verstrekte de gemeente opdracht aan een adviesbureau hiervoor een
zwemwaterkwaliteitsonderzoek te gaan doen, waarvan de resultaten voor
de zomer zouden worden gerapporteerd.
Van de gemeente Nijmegen ontving ik vanmorgen, desgevraagd, bijgaande
rapportage.
Vorige week is hierover de klankbordgroep geïnformeerd.
We hebben als initiatiefnemer dus niet de primeur.

Enkele opvallende details:
– er worden meerdere verdere onderzoeken geadviseerd;
– vooral blz 12 2e alinea, twee jaren monitoring roept de vraag op of
er nog twee jaren gewacht moet worden op toewijzing door de provincie,
als bevoegd gezag voor de waterkwaliteit?
– blz 19 geeft aan dat er wel metingen zijn verricht maar niet met
zwemwater-parameters. Gesteld wordt dat het watersysteem nog niet in
evenwicht is.
Ook is er nog geen veiligheidsonderzoek gedaan.
In de laatste alinea staat duidelijk dat voor plassen met een
kwetsbare functie niet verondiept mag worden. Ook moet van belendende
plassen aangetoond worden dat deze bij verondieping geen negatieve
invloed hebben op de Lentse Plas. Je zou zeggen dat verondieping dan
dus uit den boze en dus verboden is.
Op blz 21 1e alinea wordt een jaar bemonstering geadviseerd.
Op blz 29 2e alinea staat duidelijk dat de invloed van verondiepen nog
moet worden onderzocht
Er blijft bij mij het gevoel bestaan dat er mogelijk nog steeds
gedacht wordt aan verondieping. Dat zal dan met schone grond moeten gebeuren.
Wat mij opvalt is dat het gedeelte over verondieping en de effecten
ervan erg mager is.
Ik had met name iets meer info verwacht over de eisen die gesteld
worden aan het mogelijke verondiepings-materiaal. We weten toch wat er
eventueel gebruikt gaat worden.
Is dat schone grond? Monsters en analyse hiervan hadden een beeld
kunnen geven.
Ik ben derhalve van mening dat alle daadwerkelijke activiteiten die
enige relevantie hebben met verondieping moeten worden gestopt, zodat
we vanuit een nul-situatie kunnen gaan onderzoeken en meten.
Tot zover mijn reactie.
We plaatsen het op de agenda van de Wijkraad en komen er na de zomer
op terug.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.