Uitnodiging feestelijke opening Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) Notenlaantje vrijdag 20 maart om 16.00

Opening JOP

Vanaf de zomer 2014 zijn diverse jongeren samen met de gemeente Nijmegen en ondersteund door het

Jongerenwerk van Tandem Welzijn, bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe Jongeren OntmoetingsPlaats aan het Notenlaantje in Lent (tegenover de LentMark). In samenspraak met buurtbewoners, gemeente en jongeren is het groene dakje aan de Visveldsestraat verplaatst en is er bepaald dat aan het Notenlaantje een nieuwe Jongeren OntmoetingsPlaats gerealiseerd zou worden. Vervolgens was er vanuit de gemeente ook nog de mogelijkheid om op deze plek een recreatieve sportvoorziening te realiseren. Uit de vraag van de jongeren bleek de behoefte voor een voetbalveld het grootst. Jongeren, een afgevaardigde van de wijkraad Lent en de gemeente zijn vervolgens in gesprek gegaan over hoe dit voetbalveld er dan uit moest gaan zien. Tevens waren er een tweetal jongeren uit Lent bezig met een plan om in de open lucht te kunnen fitnessen. Zij ontwikkelden een mooi plan waar de gemeente zo van onder de indruk was dat zij ook deze plannen heeft meegenomen in het definitieve ontwerp van de recreatieve sportvoorziening. Dit alles heeft samen geleid tot een nieuwe recreatieve sportvoorziening in Lent waar jongeren kunnen sporten en samen kunnen komen.

De Noord Arena is nu dus helemaal af en dat is natuurlijk reden voor een feestje! Op 20 maart zal de Noord Arena feestelijk geopend worden door wethouder Renske Helmer. De jongeren hebben een feestelijk openingsprogramma bedacht en willen graag hun nieuwe ontmoetingsplaats aan u laten zien.

De jongeren zouden het leuk vinden als u uur een kijkje komt nemen bij de feestelijke opening (16.30 uur). Het zou leuk zijn als u samen met uw kinderen of buren een team kunt vormen om mee te doen aan het voetbaltoernooi of dat u komt kijken bij de workshop over de fitnessvoorziening. Al met al een leuke gelegenheid om met de buurt samen te komen en (verder) kennis te maken met de jongeren uit uw buurt en hun activiteiten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.